تجاوز جنسی بر دختر نوجوان در بغلان

مردان مسلح ناشناس در ولسوالی خنجان ولایت بغلان، به روز شنبه دختری زیرسن شانزده سال را ربودند و سپس بالای آن  تجاوز جنسی کردند.

 این مردان پسری را نیز کشته اند.

آمریت فرماندهی پولیس بغلان گفته است که دو مرد مسلح یک پسر را کشته و سپس دختری خوردسال را که بین ۱۴ – ۱۵ سال است، ربوده و بالای آن تجاوز جنسی کرده اند.

سید زمان‌الدین حسینی، آمر امنیت فرماندهی پولیس بغلان می گوید که : ” نخست بالای خانه این مرد  هجوم بردند، داخل خانه که میشدند، پسر ده، یازده ساله را می کشند. بعد هر دوی از این ها یک دختر چارده، پانزده ساله را می ربایند، در قریه ترکان در جایی جابه‌جا می‌کنند.”

آقای حسینی به روزشنبه گفت که این دو مرد بنام‌های زمری و نبی‌الله چند هفته پیش این کودک را ربوده اند و در حال حاضر در بازداشت پولیس قرار دارند.

به گفته پولیس این مردان چندین جرم را مرتکب شده اند چون افزون بر قتل، “هم دخترک اختطاف شده و هم از طرف زمری بر آن زنا صورت گرفته”.

دختری قربانی و خوردسال که به راحتی نمی‌توانست سخن بگوید، از دولت خواسته تا این مردان را بگونه‌ سخت مجازات کنند.

پولیس گفته است که از نزد این مردان، دو میل اسلحه نیز بدست آمده است.

این چندمین باریست که در شمال کشور در برابر بانوان خشونت صورت گرفته است.

پیش از این نیز در بغلان بانویی بنام سحرگل مورد خشونت دوامدار قرار گرفته بود.

 افزون براین در چند ماه اخیر، در شمال کشور چند مورد محکمه سحرایی طالبان مسلح به اتهام زنا صورت گرفته است.