انتقاد فرخنده زهرا نادری از خاموشی مردان در پیوند با خشونت در برابر زن

فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان و از فعالان  حقوق زن در کشور می گوید، افغانستان که همواره مردانش درپیوند با هر گونه خشونت ها در برابر زنان صدا بلند می کرد، امروز این مردان خاموش نشسته اند. بانو نادری از رئیس جمهور کرزی و دیگر مسؤولان اجرایی مربوطه خواهان پیگیری عاملان خشونت ها در برابر زنان در کشور شده است.

افزایش خشونت ها در برابر زنان در بخش های گوناگون کشور و آنچه که بی تفاوتی و بی پروایی مسؤولان دولت در این زمینه پنداشته می شود، موضوعی است که خشم شماری از نماینده گان مردم  را در مجلس نماینده گان ببار آورده است.

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن که در نشست عمومی روز چهار شنبه ( ۲۶/۹/۲۰۱۲( سخن می گفت،  با اشاره به افزایش خشونت ها در برابر زنان در بخش های از کشور از جمله ولایت بامیان، می گوید که: این فرهنگ نادرست نباید در کشور نهادینه شود. بانو نادری همچنان کشته شدن شکیلا شانزده ساله را در ولایت بامیان که عاملان آن هنوز به مجازات نرسیده اند، سخت نکوهش می کند.

فرخنده زهرا نادری               عضو  مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” حتا والی بامیان به صراحت می گوید که علت افزایش خشونت در برابر زن عدم پیگیرد قضایی عاملان این خشونت ها می باشد و مجرمین هنوز به جزای اعمال شان نرسیده اند. اگر ما کوشش کردیم که این فرهنگ را در کشور خود نهادینه بسازیم و خشونت در برابر زنان را هر روز افزایش بدهیم، من فکر می کنم که این کار یک جفا در حق زن افغان و یک جفا در حق مردم افغانستان است؛ چون که زنان افغان نصف نفوس افغانستان را تشکیل می دهد.”

بانو نادری از خاموشی شماری از نماینده گان مردم در پیوند با افزایش این خشونت ها نیز سخت انتقاد می کند.

فرخنده زهرا نادری               عضو  مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” من متأسف هستم، هر باری که زنی کشته و یا تجاوز جنسی می شوند، این صدای زنان است که در محکومیت آن بلند می شود. افغانستان که همیشه مردانش، برای زنان قربانی داده است، برای ناموس خود هر گونه قربانی ها را داده است؛ امروز صدای آن مردان در شورای ملی کشور خاموش است. و تنها زنان است که برای دادخواهی زنان صدا بلند می کنند. اگر به فرهنگ افغانی که من به آن معتقد هستم، آن فرهنگی است که همیش احترام به زن داشته است. با تأسف فرهنگ خشونت که در نتیجه سال ها جنگ در افغانستان شکل گرفته است، من به آن فرهنگ متعهد نیستم و آن فرهنگ ، فرهنگ زیبای افغانستان نیست.”

بانو فرخنده زهرا نادری همچنان از وزارت عدلیه کشور می خواهد که قانون منع گدایی و حافظت از خانواده ها از سوی این وزارت جدی گرفته شود؛ تا این گونه از افزایش کودکان که به گدایی از این این گدایان بزرگ سال در کشور وادار می شوند، جلوگیری شود.

این در حالیست که به گفتۀ مسؤولان در ولایت بامیان، خشونت ها در برابر زنان در این ولایت افزایش چشم گیری را نشان می دهد.

 کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می گوید که تنها از آغاز سال روان خورشیدی ۳۶ مورد خشونت بشمول ۲ مورد خودکشی و ۱ مورد قتل در این ولایت به ثبت رسیده است.

همزمان با این، فرخنده زهرا نادری، از دستآورد های تیم وزنه برداری کشور در مسابقات وزنه برداری در قزاقستان نیز ابراز قدردانی می کند. وی از دولت می خواهد که برای رشد و تشویق ورزشکاران کار های بیشتری را انجام دهد.

تیم وزنه برداری افغانستان در مسابقات اخیر وزنه برداری در قزاقستان، افغانستان را صاحب ۷ مدال طلا، ۳ نقره و ۳ برنز کرد.