شورای امنیت ملل متحد شکایت افغانستان را از موشک پرانی های پاکستان جدی بگیرد

بسیاری از اعضای مجلس نماینده گان افغانستان افزون بر اعلام حمایت شان از اقدام وزارت خارجۀ افغانستان در کار شکایت از موشک پرانی های پاکستان به داخل افغانستان به شورای امنیت، می گویند که شورای امنیت این معظل را به گونۀ جدی پیگیری نمایند.

 تصمیم افغانستان برای شکایت از ادامۀ حمله های موشکی ارتش پاکستان بر بخش های مرزی جنوب شرقی کشور با استقبال اعضای مجلس نماینده گان روبرو شده است.

اعضای مجلس نماینده گان  در نشست روز شنبه ( ۲۲/۹/۲۰۱۲) –  می گویند که پارلمان افغانستان، در این کار حکومت را تنها نگذارد و مجلس نماینده گان نیز با فرستادن یک مکتوب رسمی به آدرس شورای امنیت، این شورا را برای بررسی جدی این معظل زیر فشار قرار فشار قرار دهد.

شینکی کروخیل                   نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان

” اگر شکایت نامۀ افغانستان در پیوند با موشک پرانی پاکستان به بخش های مرزی افغانستان فرستاده شده باشد، این یک اقدام نیک است. امید وار هستم که کمیسیون دفاعی مجلس نماینده گان روی یک مکتوبی کار بکند که موقف پارلمان افغانستان  را به شورای امنیت برساند تا این شورا واقعاً این مسأله را جدی بگیرد. پارلمان افغانستان باید از این موضوع حمایت بکند.”

 همزمان با این، شماری دیگری از اعضای مجلس، خواهان اعلام نتایج نشست محرمانۀ سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحدۀ امریکا در بارۀ مبارزه با هراس افگنی هستند.

به گفتۀ این نماینده گان اگر حکومت افغانستان از این نشست دستآوردی را به دست می آورد و یا هم با چالشی روبرو می شود، باید وزارت خارجۀ افغانستان، مردم را از حقایق آگاه سازد.

 این گفته ها در حالی ابراز می شوند که از سه سال به این سو، نظامیان پاکستانی بر بخش های جنوبی شرقی افغانستان به ویژه شماری از روستا های ولایت کنر را آماج حمله های موشکی قرار می دهد. حمله های که تاکنون صد ها کشته و زخمی بر جا گذاشته اند و هزاران تن را به ترک خانه های شان مجبور کرده اند.