زنان کندز مالک نخستین پارک تفریحی خواهند شد

کار ساخت نخستین پارک تفریحی برای زنان در ولایت کندز به روز چهار شنبه هفته روان آغاز شد.

این پارک تفریحی قرار است در شهرک خراسان در سردورۀ این ولایت ساخته شود.

نجیب الله عمرخیل، شهردار ولایت کندز به رسانه ها گفته است که این تفریحگاه از بودجۀ شهرداری ولایت کندز و به ارزش مجموعی ۳۸۰۰,۰۰۰  ساخته خواهد شد. این پارک امکانات چون جمنازیم، کانتین و دیگر سهولت های لازم را در خود دارد.

بانو حفیظه بارکزی عضوی شورای ولایتی ولایت کندز از ساخت چنین پارک تفریحی در این ولایت ابراز قدردانی می کند.

شهرداری ولایت کندز می گوید که این پارک به زودی اعمار خواهد شد و به استفاده مردم قرار خواهد گرفت.