اعلان کاریابی

ادارۀ حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ( UNICEF) به یک کارمند در پست  ( EDUCATION OFFICER) در ولایت بادغیس نیاز دارد.

علاقه مندان می توانند برای گرفتن جزئیات بیشتر به لنیک ذیل مراجعه نمایند.

ممنون شما!

fwdvacancyannouncementwithunicefaco