محکومیت کشته شدن ۸ زن از سوی مجلس نماینده گان

اعضای مجلس نماینده گان کشته شدن هشت زن و زخمی شدن هشت تن دیگر را در یک حمله هوایی نیروهای ناتو در شرق کشور سخت نکوهش کردند. شماری از نماینده گان زن در مجلس نماینده گان می گویند که هیچ نهادی قوی برای  دادخواهی از زنان در افغانستان وجود ندارد.

اعضای مجلس نماینده گان در نشست روز دو شنبه ( ۹/۱۷/۲۰۱۲۹) کشته شدن هشت زن را به روز یک شنبه در ولایت لغمان با شدید ترین الفاظ ممکن نکوهش کردند. این نماینده گان می گویند که این کار یک اقدام وحشیانه در برابر زنانی بود که برای گذران زنده گی روزمرۀ شان مشغول گرد آوری هیزم و دیگر درگیران بودند که آماج قرار گرفتند. این نماینده گان می گویند که زنان در افغانستان هیچ نهادی برای دادخواهی ندارند و مقام های دولتی نیز آنچنان که لازم است امنیت زنان را تأمین نمی کنند.

این اعتراضات در حالی مطرح می شوند که روز یک شنبه هشت زن در ولسوالی الینگار ولایت لغمان که گفته می شود مشغول گرد آوری هیزم بودند، در نتیجۀ یک حملۀ هوایی نیروهای ناتو جان باختند. همزمان با این، هشت زن دیگر نیز زخم برداشته اند. مقام های آیسف با تأیید این خبر، از مردم افغانستان برای این رویداد مرگبار پوزش خواسته است.   هر چند حکومت افغانستان و نهاد های مدنی همواره بر جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان در جریان عملیات های نیروهای افغان و خارجی  تأکید ورزیده اند، اما این معضل همچنان پا برجاست و هر از گاهی در بخش های از کشور، غیرنظامیان قربانی این گونه عملیات ها می شوند.

همچنان، وزیر عدلیه و شماری از مسؤولان بلند پایۀ وزارت تجارت کشور، در نشست امروز مجلس نماینده گان قانون منع احتکار و نیز قانون تشکیلات و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات را به مجلس معرفی کردند.