مردی به جرم سربریدن یک دختر در کنر به اعدام محکوم شد

یک دادگاه محلی در ولایت کنر در شرق کشور به تازه گی مردی را که چندی پیش یک دختر ۱۷ ساله را در این ولایت سربریده بود، به مرگ محکوم کرد.

۴/۹/۲۰۱۲

همزمان با این مقام ها در ولایت کنر می گویند که دو مرد دیگر که به شریک جرم شناخته شدند، هر یک را به ۱۷ سال زندان محکوم کردند.

شبانه هفده ساله، سه ماه پیش هنگامی از سوی این مردان سربریده شدند که یکی از این مردان می خواست پس از فراری دادن وی، با شبانه عروسی نماید. اما هنگامی که آن مرد با همدستانش در انجام این کار ناکام شدند؛ شبانه را به گونه وحشیانه ی سر بریدند.

دادگاه این مردان که در ولایت کنر به گونه علنی و با حضور ده ها تن از ساکنان ولایت کنر برگذار شده بود؛ در آن دختر کوچکی که گواه قتل شبانه بودند نیز حضور داشته است.

این دادگاه که چند ساعت ادامه یافت؛ سرانجام قاضی محکمه فیصله نهایی اش را در پیوند با جرم این مجرمان اعلام کرد. آنچه که با استقبال حاضرین در این دادگاه روبرو شد. هر چند که مجرمان از این فیصله دادگاه اعتراض کردند و آن را غیر عادلانه خواندند.

پدر شبانه به جمع از خبرنگاران در ولایت کنر گفته است که پیش از کشته شدن دخترش؛ خانواده آنان چندین بار هشدار یافته بودند که اگر دختر را به این مرد که مجرم اصلی در قتل شبانه است؛ ندهند وی را خواهند کُشت.

هر چند حکم جزای مرگ در قانون جزای افغانستان تصریح شده است؛ اما پس از سقوط رژیم طالبان این حکم جز در موارد بسیار معدود؛ کاربردی نداشته است.

بی باوری بسیاری از مردم دور دست افغانستان از نظام قضایی کشور و موجودیت فساد گسترده اداری در این نظام از دولت افغانستان؛ حتا باعث شده است که شماری از شهروندان کشور برای حل و فصل مشکلات شان در بخش های دورافتاده کشور، پرونده های شان را به طالبان راجع نمایند.

این در حالیست که دو ماه پیش نجیبه ۲۱ ساله به اتهام زنا در ولایت پروان در ملای عام گلوله باران شد. آنچه که خشم و اعتراضات گسترده نهاد های دفاع از حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان را به دنبال داشت.