دو کودک در دو ولایت افغانستان سر بریده شدند

مقام های امنیتی کشور می گویند که طالبان به تازه گی یک کودک ۱۲ ساله را در شهر قندهار سربریدند.

به گفتۀ این مقام ها از آغاز ماه مبارک رمضان تاکنون این دومین بار است که کودکی از سوی طالبان در ولایت کندهار سربریده می شود.

از سوی هم، مقام های امنیتی در ولایت کاپیسا می گویند که افراد ناشناس یک دختر هفت ساله را در این ولایت از ناحیۀ سر و پا بریده اند.

۱/۹/۲۰۱۲جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار می گوید که طالبان این کودک را برای گرفتن انتقاد از بردار بزرگ این کودک که پولیس است، سر بریده اند.

به گفت، آقای فیصل این کودک ۱۲ ساله باشندۀ ولسوالی ژیری، ولایت کندهار است. این کودک هنگامی که از این ولسوالی به سوی ولسوالی پنجوایی می رفت، چهارشنبه هفتۀ گذشته از سوی طالبان بازداشت و بعداً به گونۀ وحشیانۀ سر بریده شد.

به گفتۀ مقام ها در ولایت کندهار، طالبان پس از سر بریدین این کودک، جسد سربریدۀ آن را در کنار جاده گذاشته بودند.  

این نخستین بار نیست که طالبان ، کودکان را سر می برند.  سخنگوی والی کندهار می گوید که طالبان به روز چهاردهم ماه مبارک رمضان نیز یک نوجوان ۱۴ ساله را به اتهام جاسوسی به نیروهای امنیتی کشور، در ولسوالی ژیری سربریدند.

ولسوالی های ژیری و پنجوایی از جملۀ بخش های بسیار نا امن ولایت کندهار به شمار می روید که نفوذ چشم گیر طالبان در آن دیده می شود.

از سوی هم، در یک رویداد دیگر، عبدالحکیم آخند زاده، ولسوال، والسوالی تگاب می گوید که جسد سر و پا بریده شدۀ یک کودک در روستای جالو خیل عصر روز پنج شنبه پیدا شده است.

به گفتۀ آخند زاده، چگونه گی کشته شدن و نیز عاملان این رویداد تاکنون روشن نیست.

مقام ها در در ولایت کاپیسا می گویند که تگاب از جملۀ والسوالی های نا امن در ولایت کاپیسا به شمار می رود که در آن نفوذ گروه های مسلح دولت از جمله حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و نیز طالبان محسوس است.

به گفتۀ این مقام ها همۀ مکتب ها و مدرسه های دخترانه در این ولسوالی بسته هستند.