سحر پرنیان، هنرپیشه جوان سینمای افغانستان تهدید به مرگ شده است

 

این سینماگر افغان خانه خود را در غرب کابل ترک کرده است، و اکنون در مکان نامعلومی زندگی می کند.

 خانم پرنیان از همکاران بنفشه، سینماگر دیگر افغان است که در روزهای عید فطر به شکل مرموزی در کابل به قتل رسید. او می گوید پیش از کشته شدن بنفشه نیز بارها تهدید شده و برایش گفته شده بود که دیگر در پرده تلویزیون ظاهر نشود.

منبع: خبرگذاری صدای آلمان – دویچه ویله –

۲۶/۸/۲۰۱۲خانم پرنیان به تازه گی در گفتگوی ویژه با خبرگذاری صدای آلمان گفته است که : “دو شب پس از کشته شدن دختر سینماگر در غرب کابل، به من هم زنگ زدند. خیلی برایم دشنام دادند. خیلی گپ های زشت برایم گفتند. واقعا من از ترس هیچ چیزی نمی توانستم بگویم. برایم گفت که نفر بعدی [که کشته می شود] خودت هستی”.

 پرنیان می گوید در صورتی که امنیتش تامین نشود، نمی تواند به فعالیت های سینمایی ادامه دهد. این سینماگر در سریال های پر بیننده “بهشت خاموش” و “وزارتخانه” نقش بازی می کند.

 خانم پرنیان می گوید پس از مرگ همکارش، زندگی برایش دشوار شده است .

سحر پرنیان می گوید هنوز برایش روشن نشده است که چه کسی او را تهدید می کند: “نمی فهمم که کی مرا تهدید می کند. آن ها نمی خواهند دختران در اجتماع کار کنند. می خواهند ما گوشه نشین باشیم. مشکل عمده شان این است که نمی خواهند زنان فعال باشند در اجتماع”.

 هرچند وضعیت زنان در ده سال گذشته به یاری جامعه جهانی اندکی بهتر شده است، با آن هم زنان هنوز آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان می باشند.

در خانه ای که خانم پرنیان زندگی می کند، هیچ محافظی وجود ندارد. او می گوید احساس امنیت نمی کند و هر لحظه ممکن است کسانی که درصدد گرفتن جانش هستند، او را پیدا کنند.

 پرنیان می گوید با آن که در رابطه به این تهدیدات با قوماندان امنیه کابل تماس گرفته است، ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده است. او می گوید حالا به صورت پنهانی زندگی می کند: “دو شب پیش به آقای سالنگی (قوماندان امنیه کابل) زنگ زدم و گفتم که زندگی ام در خطر قرار دارد؛ مرا تهدید کرده اند و خانه نشین شده ام؛ اما آنها خیلی بی تفاوت رفتار کردند و گفتند که مربوط به خودتان می شود”.

 اما ایوب سالنگی قوماندان امنیه کابل به دویچه وله گفت که هنوز شکایتی در این مورد از خانم پرنیان دریافت نکرده است: “تا به حال هیچ نوع اطلاعی به ما نداده و ما را در جریان قرار نداده است”.

 سحر پرنیان در سریال “وزارتخانه” نقش منشی (سکرتر) را بازی می کند. این سریال فساد، کارشکنی و ناکارایی کارمندان دولتی را به نقد می گیرد.

 او می گوید هنوز برایش روشن نشده که بازیگری در این سریال سبب شده که او را تهدید کنند و یا هم مسایل دیگری: “در وزارتخانه انتقاد می شود اما نمی دانم که ربطی دارد یا نه. این سریال انتقادی است… شاید از انتقاد بدشان آمده باشد و تحمل انتقاد را نداشته باشند”.

 پرنیان می گوید به صورت رسمی حکومت افغانستان مانعی در برابر تهیه سریال وزارتخانه ایجاد نکرده است. این سینماگر افغان پیش از این از سوی طالبان نیز تهدید شده بود.