اعلان کاریابی

دانشگاه امریکایی افغانستان به یک شخص مسلکی در پست رئیس مرکز بین اللملی برای پیشرفت اقتصادی برای زنان افغان در این دانشگاه نیاز دارد. علاقه مندان برای به دست آوردن معلومات بیشتر به روی لینک ذیل کلیک نمایند.
سپاس فراوان –

Position Description for Director of ICAWED (3)