محو خشونت در برابر زنان به ایجاد یک نظام کار آمد نیاز دارد

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن که در کمیسیون امور زنان مجلس نماینده گان سخن می گفت، می گوید، اگر زنان افغان می خواهند که خشونت در برابر زنان را در سطح ملی ریشه کن سازند، پس نیاز است که یک سیستم و یک برنامۀ عملی پیاده شود. در همین حال، شماری از این فعالان حقوق زن در نشست این کمیسیون، عدم همکاری شماری از ملا امامان کشور در کار کاهش خشونت در برابر زنان شکایت کردند.

۶/۸/۲۰۱۲

شماری از نماینده گان جامعۀ مدنی، نهاد های مدافع حقوق زن، کمیسیون مستقل حقوق بشر، نمایندۀ وزارت امور زنان، شماری از اعضای زنان سازمان ملل متحد، وزارت حج و اوقاف و شماری از اعضای مجلس نماینده گان به روز یک شنبه در بارۀ ارائه راه حل ها برای کاهش خشونت در برابر زنان را به بحث گرفتند.

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و یک تن از فعالان حقوق زن که در این نشست سخن می گفت، می گوید که برای کاهش خشونت های روز افزون در برابر زنان در کشور، نیاز است که هماهنگی لازم میان قوه های سه گانه دولت و جامعۀ مدنی افغانستان به میان آید.

فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” در پارلمان افغانستان شصت و نه زن وجود دارد و همواره از این موضوع به عنوان یک دست آورد یادآوری شده است. اما، این پرسش را نیز باید بپرسیم که ما با این شصت و نه زن برای کاهش خشونت در برابر زنان چه کردیم. امید وار هستیم که ما با این شصت و نه زن روی عملی شدن قانون منع خشونت در برابر زنان فشار وارد کنیم و ببنیم که چه تعداد وارد این پروسه می شوند و چه تعداد هم نمی شود. و هماهنگی لازم باید میان بخش قضاء افغانستان و وزارت امور زنان و نیز وزارت های دیگر همچون وزارت عدلیه و پارلمان به وجود بیاید و این ارگان ها باید از خود برنامه یی داشته باشند. با تأسف تا هنوز هماهنگی لازم میان ما وجود دارد که می خواهم به آن اعتراف نمایم.”

بانو نادری می افزاید که یکی از کار های اصلی جامعۀ مدنی افغانستان، زیر نظارت گرفتن وکلای پارلمان برای جدی گرفتن روند عملی شدن قانون منع خشونت در برابر زنان است.

فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” امید وار هستم که جامعۀ مدنی افغانستان پارلمان افغانستان را زیر نظر بگیرد و بر ما فشار وارد نماید. اگر جامعۀ مدنی افغانستان پارلمان را به گونۀ دسته جمعی زیر فشار بیگرد، اعضای پارلمان هم چارۀ جز پاسخ دادن به پرسش های جامعۀ مدنی ندارد. چون، پارلمان در برابر جامعۀ مدنی افغانستان پاسخ گو است.”

در همین حال، بانو ریجانه آزاد، یکی دیگر از اعضای مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن، تأکید ورزید که گرفتن قدرت از جنگ سالاران و جایگزین کردن آن جنگ سالاران با افراد شائسته یکی دیگر از راه های حل برای کاهش خشونت ها در برابر زنان می باشد.

در همین حال، وژمه فروغ یکی از فعالان برجستۀ حقوق زن در افغانستان از شورای علمای کشور و نیز ملا امامان در برابر افزایش خشونت در برابر زنان در کشور سخت انتقاد نمود.

بانو فروغ همچنان از نهاد های مسؤول امنیتی می خواهد که عاملان قتل نجیبۀ بانوی بیست و یک ساله یی که چندی پیش در غوربندۀ ولایت پروان گلوله باران شد، هر چند زود بازداشت و به پنجۀ قانون بسپارند.

این نشست در حالی برگزار می شود که از آغاز سال روان میلادی تاکنون نزدیک به چهل پرونده از خشونت ها گوناگون در برابر زنان و دختران در گوشه و کنار کشور به ثبت رسیده است.

از جملۀ به تازه گی دو دختر کوچک هفت ساله و یازده ساله در ولایت هرات از سوی مردی سی و پنج ساله یی مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. این مرد پس از آنکه می خواست بر یک زن دیگر در این ولایت تجاوز نماید، بازداشت و پس طی مراحل قضایی به پنج سال زندان محکوم شد.