نتایج برنده گان جایزۀ صلح ” شبکۀ جهانی صلح” اعلام شد.

این شبکۀ جهانی به روز سه شنبه ( ۷/۳۱/۲۰۱۲) به گونۀ رسمی نتایج انتخابات این جایزۀ صلح را از طریق انترنت و شبکه های اجتماعی، اعلام کرد.

برای این جایزه که صد نامزد از شش کشور جنوب آسیا نامزد شده بودند، فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نماینده گان، فعال حقوق زن و سفیر صلح فدراسیون جهانی صلح به نماینده گی از افغانستان توانست، به عنوان برندۀ این جایزه صلح جهانی شناخته شود.

۷/۳۱/۲۰۱۲ در همین حال، قهرمانه کاکر، یکی دیگر از نامزدان افغان برای این جایزه نیز در فهرست الگوی های صلح معرفی گردید. در این میان، آمنه عظیمی، یک بانوی دیگر افغان نیز به حیث قهرمان صلح نو ظهور از سوی شبکۀ جهانی صلح برای دریافت جایزه صلح شناخته شد.  نامزدان جایزۀ صلح ” شبکۀ جهانی صلح” ( N-PEACE) از سوی ادارۀ توسعه یی سازمان ملل متحد ( UNDP) به این شبکۀ معرفی شده بود.

 شبکۀ صلح با راه اندازی یک روند انتخابات انترنتی یا آن لاین، روز سه شنبه برنده گان این جایزه را اعلام کرد.

 هدف از این ابتکار، معرفی چهره های برجستۀ کشور های گوناگون جهان به ویژه آنانی که در کشور های ناآرام همچون افغانستان برای صلح کار های برجستۀ انجام داده اند و می دهند، گفته شده است.

 شبکۀ صلح جهانی، نهادی است که در کشور های گوناگون جهان از جمله نبپال، اندونیزیا، تیمور شرقی، سری لانکا، فلیپین و افغانستان با هدف برابرای، صلح، عدالت، تقویت نقش زنان در بازسازی و تأمین صلح، فعالیت دارد. این نهاد از سوی ادارۀ توسعۀ جهانی استرالیا ( Aus Aid) حمایت می شود.

Comments

  • Nazari said:

    congratulation Dear Farkhunda Zahara Nadire we proud on you best of luck and keep it up

  • فریداحمد said:

    بانو نادری از جمله افغانستانی است که همواره نقش بسزای در جهت بلند کردن صدا زنان افغانستان در داخل مجلس نماینده کان داشته و ازینکه یک بانو دانش آموخته است خیلی ها مورد حرمت ،وافتخار است به امید موفقیت های مزید شما بانو در پایان باید گفت که هر کس بلاخره باید سعی کند تا برای مردم چیزی ساخت

  • اقبال said:

    محترمه فر خنده زهرا نادری موفقیت شمارا به تمام مردم افغانستان و باالخصوص به خانواده محترم تان تبریک میگویم و موفقیت هر چه بیشتر تابرا از ایزد متعال میخواهم.

Trackbacks

There are no trackbacks