رئیس جمهور کرزی با اعضای شبکۀ زنان افغان دیدار و گفت وگو کرد

شبکه زنان افغان به روز یک شنبه یک نشست دادخواهی را جهت پی ګیری مسایل مهم چون افزایش خشونت علیه زنان، مصونیت و امنیت زنان رهبر در  کشور و فرمان اخیر رْیس جمهور در بارۀ چارچوب حسابدهی متقابل با حامد کرزی برگذار نمود.

۳۰/۷/۲۰۱۲در این نشست با شماری از اعضای شبکۀ زنان افغان، از جمله شینکی کروخیل، سمیرا احمدی، وزیر امور زنان، مشاور امنیت ملی و رئیس دفتر ریاست جمهوری حضور داشت. 

این زنان از رئیس جمهور درخواست کردند که امنیت زنان افغان به ویژه زنان رهبر در مرکز و ولایت افغانستان و نیز امنیت کاری برای زنان کارمند در کشور باید افزایش یابد.

این فعالان حقوق زن از خشونت و رفتار نامناسب در برابر زنان را با رئیس جمهور کرزی به بحث گرفتند و از حکومت افغانستان می خواهند که اقدامات جدی را محو خشونت در برابر زنان و مجازات شدن عاملان این خشونت ها بردارد.

با توجه به اهمیت خدمات جامعۀ مدنی، رئیس جمهور گفت که کار های اصلی پیشروی ما گذاشتن تهداب خدمات مدنی به گونۀ که در آن حقوق زنان تضمین شده شود، می باشد.

این نشست در حالی برگذر می شود که میزان خشونت ها در برابر از آغاز سال روان میلادی تاکنون به بالاترین سطح خود رسیده است. گزارش ها می رسانند که از آغاز سال روان تاکنون شمار قربانیان خشونت در برابر زنان به ۴۳ مورد می رسد. زنان افغان با نزدیک تر شدن زمان بیرون شدن سربازان ناتو از افغانستان، از یک آیندۀ نامعلوم و حتا تاریک به گونۀ جدی نگران هستند.