دختر دوندۀ افغان امید دارد که مسابقات المپیک، زنان افغان را برای ورزش کمک خواهد کرد

تهمینه کوهستانی، تنها ورزشگار زن افغان در مسابقات المپیک لندن ابراز امیدواری می کند که حضور وی به دیگر زنان افغان کمک کند تا به ورزش رو آورد.

تهمینۀ بیست و سه ساله تنها ورزشکار زن افغان در میان شش ورزشکار افغانستان است که از این سرزمین جنگ زده نماینده گی می کند.

۲۶/۷/۲۰۱۲او با شلوار بلند، آستین های دراز و چادر به میدان مسابقه خواهد رفت.

حضور این دختر، بیان گر یک جرئت بالای اوست، چون در افغانستان همانند بسیاری از دیگر کشور های اسلامی، ورزش دشوار است.

” آمدن به مسابقات المپیک یکی از رویا های من بود. هشت سال می شود که من ورزش دوش را پیش می برم. این نخستین بازی من است و من تنها دختری هستم که در قسمت ورزش از افغانستان نماینده گی می کنم. در جامعۀ من هیچ ورزشی برای زنان وجود ندارد. مردم ام ورزش زنان را پذیرفته نمی توانند؛ آنان فکر می کنند که این کار برای زنان خوب نیست.

در جریان دهه ها جنگ در افغانستان، هیچ پیشرفت در بخش ورزش در این کشور وجود نداشت. افغانستان برای نخستین بار در سال ۱۹۳۶ میلادی در مسابقات تابستانی المپیک شرکت. اما، در میان سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ هیچ ورزشکار افغان در این گونه مسابقات شرکت نداشته است. در زمان رژیم طالبان از  ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی هر گونه روزش ممنوع اعلام شده بود.

روح الله نیکپا، در کاروان ورزشی افغانستان، بزرگترین امید افغانستان برای گرفتن مدال به سود افغانستان است.

مسابقات المپیک سال ۲۰۱۲ میلادی قرار است به روز جمعه همین هفته در شهر لندن بریتانیا آغاز گردد.