مرگ یک زن باردار در سمنگان زیر بررسی قرار دارد

مقام های امنیتی ولایت سمنگان به روز چهار شنبه به رسانه ها گفته است که بررسی ها در بارۀ زنی که در خانه اش خود اش را حلق آویز کرده بود، جریان دارد.

گزارش های ابتدایی چنین بود که ممکن است که این زن خودش به دست خودکشی زده باشد، اما، اکنون نیروهای امنیتی می گویند که ممکن است که خال مینه ۲۳ ساله، خودش دست به خودکشی نزده باشد.

۲۶/۷/۲۰۱۲همسر خال مینه که هفت ماه می شود با بانو مینه عروسی کرده بود، اکنون در توقیف پولیس به سر می برد. در همین حال، خلیل انداربی، رئیس پولیس ولایتی ولایت سمنگان می گوید که ممکن است این زن با یک مرد دیگر روابط نامشروع داشته است.

آقای اندرابی می گوید که نشانه های از خفه شده گی بر گردن این زن دیده می شود، اما تاکنون روشن نیست که آیا این زن دست به خودکشی زده است و یا هم کسی دیگری وی را کشته است.

تاکنون مدت بارداری خال مینه نیز روشن نشده است.

این رویداد در بایی قشلاق، روستای ایبک ولایت سمنگان رخ داده است.