یک ملا امام به تجاوز جنسی بر یک دختر ده ساله متهم شد

۲۴/۷/۲۰۱۲

مقام های امنیتی افغان می گویند که یک ملا امام پس از آن که به تجاوز جنسی بر یک دانش آموز ده ساله دختر در روز دوم ماه مبارک رمضان در شمال کشور،  متهم شد، از سوی این نیروها بازداشت شد. این ملا که از سوی وزارت داخلۀ کشور مولوی سید احمد نامیده شده است، به روز شنبه پس از آن نیروهای امنیتی بازداشت شد که باشنده گان محل در روستای ایبک ، ولایت سمنگان وی را با همین دختر ده ساله گرفتار کردند.

 پولیس می گوید که این دختر در حال حاضر در بیمارستانی زیر درمان قرار دارد. در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، افزون بر محکوم کردن این رویداد، این را یک رویداد وحشتناک از سوی طبقه یی که مردم افغانستان به آنان احترام فراوان دارد، می خواند.

همزمان با این، فرخنده زهرا نادری، نمایندهۀ مردم در مجلس نماینده گان کشور، افزون بر آن که این رویداد را به شدت محکوم می کند، از مقام های مسؤول خواهان پیگیری جدی این رویداد شده است.

گفتنیست که در سال روان میلادی، زنان افغان، گواهان خشونت های گوناگون بوده است که در مقایسه با سال های پیش، میزان این خشونت ها افزایش یافته است. اما، عاملان چنین رویداد ها، به ندرت به پنجۀ قانون سپرده شده اند.

Comments

  • Shamsuddin Noori said:

    پس چه باید کرد؟
    تا اکنون در افغانستان هیچ مرجع نتوانسته است از همچمو روادید به گونه بنیادین آن پیشگیرى و یا پیگرى نماید چه بسا گونه هاى همانندى دیگرى که تا کنون کسى از آن خبر نیست و یا آن ناله ها در گلو فرو مرده اند تاثرات و تاسفات درمان این درد ها نخواهد بود عاملان بایست نه در پنجه بنام قانون که از آن یاد میکنیم سپرده شود بل در محضر عام آنچه بایسته و شایسته عاملان است به عرصه اجرا گذاشته شود تا عبرتى باشد به دیگران

Trackbacks

There are no trackbacks