افغانستان باید کشتن رهبران زن را متوقف سازد

سرمقالۀ: گلف نیوز

این مهم است که حکومت افغانستان از شعار ها در بارۀ حقوق زنان پا فرا تر بگذارد و مصونیت آنان را تأمین نماید؛ ابراز تسلیت کردن به خانواده های آنان کافی نیست.

۲۲/۷/۲۰۱۲افغانستان، هفتۀ پیش یک رهبر زن دیگر را از دست داد. هفتۀ پیش، حنیفه صافی، رئیس امور زنان ولایت لغمان، در اثر انفجاری بمی کشته شد. کودکان بانو حنیفه که در این رویداد زخمی شدند، اکنون که هر دو پدر و مادر شان را از دست داده اند، بی سرپرست مانده اند.

آماج قرار گرفتن زنان که در حکومت کار می کنند، یک پدیدۀ تازه نیست. صفیه هماجان نیز رئیس ولایتی زنان در کندهار بود. ستاره اچکزی یک عضو شورای ولایتی بود. ملالی کاکر رئیس پولیس زنان در ولایت کندهار بود. شماری از زنان نهاد های مدد رسانی که نام های شان هنوز هم ثبت نشده اند، نیز کشته شده اند.

با ثأسف، حکومت افغانستان تقریباً هیچ کاری را برای جلوگیری از وقوع چنین رویداد ها روی دست نگرفته است؛ نیز تلاش های اندکی برای بازداشت عاملان این چنین رویداد ها انجام شده است. در برخی از موارد، تلاش های صورت می گیرد که منازعات شخصی و یا دشمنی های فامیلی را مقصر چنین رویداد ها بنامند.

جدا از این حقیقت که زنانی که در موقف های دولتی کار می کنند، به علت سیاسی کشته می شوند و یا به خاطر دفاع از حقوق زنان و دختران ، حکومت افغانستان باید یک بررسی فوری را در بارۀ قتل بانو حنیفه صافی به راه اندازد.

حکومت افغانستان و حمامیانش باید به مدافعان حقوق زن در سراسر این کشور گوش فرا دهد – زنانی که با پذیرفتن خطر جان شان، به ادارات دولتی می آیند. گوش دادن به نیازمندی های آنان و دریافت راهکار های عملی برای محفاظت از زنانی که در نهاد های دولتی کار می کنند، مطمئناً یک راهی برای به دست آوردن اعتماد بر آیندۀ افغانستان خواهد بود.