انترنت کلپ ویژۀ، زنان افغان را با جهان وصل می کند

گزارش از: رادیو آزادی

۱۸/۷/۲۰۱۲

روزانه چندین زن در کابل وارد انترنت کلپ سحرگل، نخستین انترنت کلپ ویژۀ زنان در این شهر می شوند.

این انترنت کلپ که مجهز با چندین کمیپوتر لپ تاب، یک کتابخانه و دارای کرسی های راحت می باشد، به زنان افغان فرصتی را فراهم کرده است که به دور از تجسس مردان، درس بخوانند و به دیگر کار های اجتماعی بپردازند.این موضوع در کشوری که زنان آن با موانع جدی فرا راه تأمین حقوق شان در جریان نزدیک به یازده سال حضور سربازان خارجی در افغانستان روبرو هستند، بسیار مهم می باشد.

حمیرا بخشی، مدیر پروژه و یک تن از اعضای نهاد زنان جوان برای تغییر که این انتر کلپ را ایجاد کرده است، می گوید که این محل برای زنان به یک پناه گاه مبدل شده است.

حمیرا بخشی         مسؤول انترنت کلپ سحرگل

” ما این کافی نت را طوری که ایجاد کرده ایم که مطمئن بسازیم که دختران و زنان افغان جوان که به این جا می آیند، باید احساس امنیت نمایند. ما به آنان اطمینان می دهیم که آنان می توانند کار های شان را انجام دهند ،خوش باشند و با هیچ مشکلی روبرو نخواهد شد.”

بخشی می گوید که تمویل کننده گان داخلی و خارجی در ادامۀ کار این انترنت کلپ بسیار مهم بوده اند.

به روی دیوار های این انترنت کلپ که لوگوهای فیس بوک و یاهو نصب شده اند، به نام سحرگل، بانوی که پارسال به علت خودداری از تن فروشی، از سوی شوهر و بردار شوهرش به گونۀ وحشیانه یی زندانی شد، نام گذاری شده است.

 مریم نورانی، یک دانش آموز، دانشگاه کابل که به گونۀ منظم از این انترنت کلپ که در ماه مارچ برابر با روز جهانی زن، گشایش یافته است، دیدن می کند، می گوید که اهمیت آن نام نزد کسانی که به این انترنت کلپ می آیند، فراموش نشده است.

 اما، همان طور که ایالات متحدۀ امریکا و ناتو در حال بیرون شدن از افغانستان هستند، زنان افغان در هراس استند که نتیجۀ گفت گوهای صلح به پایان حقوق زنان تمام خواهد شد – طالبانی که زنان را از حق کار، تحصیل، منع می کنند.

 فریده، یک دانش آموز باور دارد که اوضاع زنان افغان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی به گونۀ چشم گیری تیره خواهد شد.

 فریده               دانش آموز در کابل

” به نظر من، زنان بیشتر زیان خواهند کرد. اکنون که نیروهای خارجی است و  از حقوق زنان محافظت می شود و در بارۀ آن سخن گفته می شود. اما، در سال ۲۰۱۴ ، هنگامی که آنان بیرون شوند، زنان همه چیز را از دست خواهند داد.”

اما، در میان این همه انبوه ترس از آینده، نورانی می گوید که گشایش این انترنت کلپ برای بسیاری از زنان امیدی بخشیده است.