بهای مرد سالاری در ” جزیرۀ ماه عسل”

در کنار تصویری از ملتی که دارای ساحل های تفریحی آرامی دارد، زنان در جمهوری دومینیک روزانه با خشونت روبرو هستند.

در پشست اشعه های با شکوه آفتاد و سواحل ریگی زیبای جمهوری دومینیک، این کشور پر از تفریحگاه با خشونت و کشتار بی رحمانۀ زنان و دختران جوان دست و پنجه نرم می کند.

هر روز ۱ زن در جمهوری دومینیک کشته می شود.

گزارش از: الجزیره

۱۶/۷/۲۰۱۲هر دو روز و گاهی هم ، هر روز، به گونۀ خشونت باری در جمهوری دومینیک کشته می شود. در یک کشور جزیره یی با ۱۰ میلیون جمعیت، در پنج سال گذشته بیش از یک هزار زن در این کشور کشته شده اند. در بسیاری موارد، عاملان این خشونت ها، نزدیکان قربانیان بوده اند.

از شهر های مجلل گرفته تا روستا های محروم ، مرد سالاری بر بسیاری از مردم اثر گذاشته سات.

برای بسیاری از زنان فرار، کاری است دشوار. وابسته گی زنان به مردان شان بخاطر حمایت های مالی و احساسی، اکثر اوقات به این مفهوم است که زنان این خشونت ها را با خاموشی تحمل می کنند. کسانی که صدایش را بلند کند، تنها رها می شوند که این موضوع آنان را چالش های بیشتر روبرو می سازد.

قانون ملی منع خشونت در برابر زنان در جمهوری دومینیک نافذ است و نهاد های مدافع از حقوق بشر نیز از حکومت این کشور می خواهد که اقدامی را برای کاهش خشونت در برابر زن روی دست گیرد. با این حال، آگاهان میگویند هیچ محافظت از زنان به گونۀ کافی وجود ندارد و زنان به گونه روزمره با خشونت روبرو می شوند و بسیاری اوقات عاملان این گونه خشونت ها بدون مجازات رها می شوند.

در سال دو هزار و ده میلادی ، بیش از ۶۲۰۰۰ پروندۀ خشونت در برابر زنان در جمهوری دومینیک ثبت شده است. از این میان تنها، چهار صد عاملان این رویداد به دادگاه معرفی شدند. این خشونت ها شامل، موارد قتل زنان با چاقو را نیز شامل می شود. چون شماری زیادی از پرونده های خشونت هنوز به دادگاه ثبت نشده است، دشوار است، تخمین شود که شمار واقعی پرونده های خشونت در برابر زنان چه تعداد است.

بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، در استرالیا، کانادا و اسرائیل، ۴۰ تا ۷۰  در صد از زنان از سوی نزدیکان شان کشته می شوند. در ایالات متحدۀ امریکا، از سه زن، یک زن در یک سال کشته می شود که عاملان ، نزدیکان این زنان هستند. در گواتیمالا، هر روز دو زن کشته می شود. در افریقای جنوبی، در هر شش ساعت یک زن از سوی یکی ازنزدیکان اش کشته می شود. در هند، هر روز ۲۲  زن تنها در سال ۲۰۰۷ کشته می شده است.