یک کارمند زن بلند پایه یی شرکت گوگل به حیث رئیس اجرایی تازۀ یاهو مقرر شد

گزارش از: الجزیره

۱۷/۷/۲۰۱۲

مریسا می یر، که نخستین انجنیر شرکت گوگل بود و چندین پروژه های بازرگانی را رهبری کرده بود، سومین رئیس اجرایی شرکت یاهو در یک سال مقرر می شود.

همان گونه که شرکت یاهو از چند سال به این سو با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند، این شرکت ، مریسا می یر، یک کارمند سابقه دار شرکت گوگل را برای پست رئیس اجرایی این شرکت استخدام می کند.

می یر که کارش را از روز سه شنبه در شرکت یاهو آغاز می کند، یکی از سابقه دار ترین کارمندان گوگل است که کارش را در این شرکت در سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز کرده بود.

این بانو، نخستین زن انجنیر در شرک گوگل جستجو گر بود که چندین پروژه بازرگانی را رهبری کرده است. کار های اخیر می یر در گوگل، طرح ریزی خدمات نقشه کشی، و موقعیت یابی بوده است.

فرید اموروسو، رئیس یاهو می گوید که بورد این شرکت که می یر یک کارنامۀ بی نظیر در فناوری، طرح ریزی و تولیدات، با خود دارد.