حمایت از کاندیداتوری فرخنده زهرا نادری

بروز سه شنبه مورخ ۲۳ سرطان محفل بزرگ مردمی درحمایت ازکاندیداتوری فرخنده زهرا نادری ، کاندید حزب پیوندملی درانتخابات ولسی جرگه صورت گرفت . گردهمای یاد شده به اشتراک تعداد ازهمشهریان شهر کابل ، گروپ های  به نماینده گی از معلمین و متعلیمن مکاتب مختلف شهرکابل، نماینده گان معیوبین ومعلولین، جمع ازمحصلین ، نماینده گان اقوام ازنواحی مختلف ، متنفذین واهل کسبه ازنقاط مختلف شهرکابل صورت گرفت ، دراین محفل سخنرانان ازجمله محترم میرصفدر یکتن ازمعلمین اشتراک کننده به نماینده گی ازمعلمین ضمن اعلام حمایت همه جانبه شان ازکاندیداتوری فرخنده زهرا نادری درانتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹ گفت : انتخابات یک پروسه ملی است که باید مردم بصورت منطقی وآگاهانه درآن شرکت نموده از کارت رای دهی شان که درواقع قدرت شان است درجای مناسب برای کاندید بهتراستفاده نمایند .

همچنان محترمه فرخنده زهرانادری  نیز به نوبه خود صحبت نموده و ازحضور اشترا ک کننده گان ، معلیمن، معلولین ومعیوبین ، محصلین ، متعملین ، سایر اشتراک کننده گان بوِیژه جوانان،  ابراز امتنان نموده ودربخش از سخنان خویش راجع به برنامه های انتخاباتی اش چنین گفت :

 افغانستان کشوریست که نام آن اکنون همرا با بازسازی گرفته میشود واین بدین معنی است که کشورما درعرصه های مختلف نیازمند کارخدمت است ولی ماباید واقعیت گرا باشیم ودرنخست باید نیازمندی های جامعه را طبقه بندی نموده و اولویت های بنیادی این طرح را بعداز تشخیص وشناسای دقیق درصدربرنامه های کاری خویش قرارداده ودرتکمیل ونهادینه سازی آن ساعی باشیم،  وی افزود،  پس من باورمندم که بخاطر عرضۀ خدمات موثر، بایدمشکلات امروزی جامعه خویش را  دقیقا شناسای نموده  ودریابم که با کدام بخش  واقشار جامعه بیشترین وجوه مشترک ودرک متقابل داشته ومیتوانم انعکاس اهداف خویش را دراین آئینه جستجو نمایم  لذا با درنظرداشت شرایط کنونی واستنباط موضوعات فوق من به صفت کاندیدا درانتخابات شورای ملی دررشد وپیشرفت دوقشرمهم وسرنوشت ساز که عبارت از زنان وجوانان هستند توجه همه جانبه را دراولویت نیازمندی جامعه امروزی مان پنداشته و درصدر برنامه های کاری خویش قرارمیدهم وهمواره تلاش خواهم نمودکه برای تحقق بخشیدن این اهداف یعنی خدمت به این دوبخش، درمحراق توجه واولویت های کاری همه ادارات ، ونهادهای مربوطه قرارگرفته و بیشترین تلاش ها باید روی این هدف بزرگ وسرنوشت سازمتمرکز گردد.

گفتنی است که زهرا نادری ضمن توضیح برنامه های انتخاباتی خویش به سوالات یکتعداد اشتراک کننده گان پاسخ ارائه نمود که دراخیر محفل با دوعایی خیر وآرزوی موفقیت ایشان اختتام یافت .

تهیه گزارش : رهین کوثر

Tinggabowfcomti

Comments

  • Nasrullah said:

    محترمه زهرا جانی دیر خوشخاله یمه خه بیا هم تاسی د افغانستان دشخو د عزت سمبول یعنی د چادری نوم مو ژوندی کر زما پوشتنه دا ده خه تاسی په خپله کاری برنامه کشی ورسته له موفقیعت نه د شخو او نجونو د عزت د خوندی ساتلو لپاره کمه برنامه لری یه که نه په اوسنی وخت کی شخو ا نجونه ته د حقوقو به بدل بد نامی ورکر شوی ده او اکثرآ وسیله د توالد او تناسل گنل کیژی زما هیله دا ده خه له که خه شعار می سپحلی او پاک ده نو حمایت هم باید همداسی وی.

    کاندید جلیل القدرم زهرا جان با نام شما قبلآ آشنایی داشتم اما امروز مسرورام تا شما را به مثابه خانم که به پا خواسته است و از ما نمایده گی میکند میبینم از آنجایکه شعار تان مقدس است میدانم اهداف شما همچو مقدس است و خواهشمندم تا عزت خانم را با تلاش خویش دوباره اعاده نماید شایق ام اگر بتوانم شما را از نزدیک بیبینم اگر بیبینم یا نبینم حمایت من و دوستان را تا حد امکان کوشش مینمایم به شم جلب نمایم. بنده از یک فایل و قوم بسیار بزرک کابل میباشد

    موفق باشید

    نصرالله اوریا

Trackbacks

There are no trackbacks